Politica_GDPR

Informare generală cu privire la politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor Dr. Nagy Melinda – Cabinet Medical de Medicina Dentara. Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

 

Cine suntem?

Dr. Nagy Melinda – Cabinet Medical de Medicina Dentara este un cabinet de medicina dentara organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Jud. Mures, Mun. Tg-Mures, Str. Resita, Nr. 1, Ap. 4 avand C.I.F.: 32636406/09.01.2014 si Aut. San. De Func.: 1802/06.12.2013, CAEN: 8623.

 

Cum ne puteți contacta?

Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți întrebări cu privire la informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail la adresa stomatologiadentapoint@gmail.com sau prin poștă sau curier la adresa cabinetului, punând corespondența Dvs. în atenția responsabilului cu protecția datelor.

 

Ce date prelucrăm?

În vederea executarii bunurilor și serviciilor de tratament comandate si necesare, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, raportari catre Casa de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor Targu-Mures, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Pacientilor, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

 

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul).

Situațiile în care Dr. Nagy Melinda – Cabinet Medical de Medicina Dentara va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

 

  1. Înregistrare;

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea inregistrarii Unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de pacient, pentru programari, confirmari programari, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.

 

  1. Înscriere la evenimente;

Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de Dr. Nagy Melinda – Cabinet Medical de Medicina Dentara constă în transmiterea notei de acces la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente, organizate pe viitor;

 

  1. Abonare la Newsletter;

Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate;

 

Cine are acces la datele Dvs.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea cabinetului utilizăm inregistrarea datelor in registrele pacientilor si in softurile puse la dispozitie de catre CAS Mures pentru evidenta pacientilor cu decontarea serviciilor medicale.

In acelasi timp datele Dvs. pot sa fie introduce in sisteme de facturare si de gestiune a bazelor de date, securizate.

 

Cât timp sunt stocate datele Dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

 

Care sunt drepturile Dvs.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea noastra o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

– dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine companiei noastre în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române;

– dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea noastra restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite cabinetului nostru să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Cabinetul medical Dr. Nagy Melinda nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale cabinetului prevalează asupra drepturilor Dvs.; Cabinetul Dr. Nagy Melinda va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Dr. Nagy Melinda Cab. Med. De Med. Dentara, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Cabinetul nostru la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

– dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Dr. Nagy Melinda – Cab. Med. De Med. Dentara pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele Dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Tg-Mures, Str. Resita, Nr. 1, ap. 4, Jud. Mures.

Dr. Nagy Melinda – Cab. Med de Med. Dentara vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Dr. Nagy Melinda – Cab. Med. De Med. Dentara in mod gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Dr. Nagy Meinda – Cab. Med. De Med. Dentara poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui accord, prin semnarea documentului “Revizuirea/acceptarea termenilor actualizati de procesare a datelor cu character personal”, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Dr. Nagy Melinda – Cab. Med de Med. Dentara, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!